خوشبختی؟؟؟!!!

ما همه
د ر رويای باغ گل سرخ پشت افقهای دور،
به سر می بريم
به جای آنکه
از گلهای سرخ پشت پنجره خانه مان
لدت ببريم .

................................................................................
خوشبختی همچون سکوت است
همچون برکه عميق آرامش...
يا پرنده ای نشسته بر شاخه
اگر صدايش کنی
به هم می ريزد ...
و اگر دنبالش کنی
می گريزد...

اشعار از دائو با ترجمه چيستا يثربی
.................................................................................
خدايا اين خوشبختی چه دور است و در عين حال چه نزديک. سعادتی عطا کن تا در لحظه لحظه زندگی حسش کنيم بی آن که از او چيزی بطلبيم يا او را بترسانيم وبگريزانيم. الهی آمين

مامان آيسان درحالی که دلش می خواد بباره.

اما نه...

رنگين کمان را در ميان باران می بينم
و مي دانم
که فردا ديگر گريه نخواهم کرد.
قلب من به روی آفتاب و باران
هميشه گشوده است.

/ 4 نظر / 9 بازدید
راحله

سلام باباشما کی رسيدين که ساعت هشت واسه من کامنت گذاشتين راستی تو آينه خوبم و از خريدم حسابی راضی:). اينم آدرس متولد ماه مهر

راحله

راستی خوشختی يعنی چشمای آيسان وقتی می‌خنده يا وقتی واسه مامانش کارت تبريک روز کارمند درست ميکنه

ئه سرين

سلام:) من گاهی که وقت کنم عین این نی نی کوچولوها می شینم برنامه رنگین کمان نگاه می کنم و به چرا م یخندم:)) شوخی کردم. گاهی اینجوری می شه باید صبور بود و تحمل کرد!

متولد ماه مهر

دست مريزاد به اين راحله که در و تخته رو بهم جور ميکنه. مامان آیسان عزيز٬ راحله آدرس وبلاگ شما رو به من داد و گفت که روحياتمون به هم شبيهه. وقتی کامنت جمعه ۲۰ تيرت رو خوندم خودم از اين همه تشابه روحيه مات موندم. آرشيوت قابل دسترسی نبود (همونطور که خودت اشاره کرده بودی) . بهر حال از اين به بعد منتظر ديدن من اين دور و برا باش. خوش باشيد.